ด่านศุลกากรภูเก็ต
Phuket Customs House
 


นายวสันต์ เวทยะวานิช
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 10 เข้าชมวันนี้
  • 674 เข้าชมเดือนนี้
  • 35,396 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
e-Mail : 75160000@customs.go.th
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต

ข่าวด่านศุลกากรภูเก็ต

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 Notification of the Customs Department No. 29/2564 Re : Rules, Procedures and Conditions Related to Pleasure Craft and Sport Vessel under Heading No. 3(c) of Part IV7 พฤษภาคม 2564 11:11:16514
2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 29/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสำราญและกีฬา ตามประเภท 3 (ค) ภาค 424 กุมภาพันธ์ 2564 09:43:49933
3 คู่มือประชาชน : การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./inland Container Depot:ICD) (N)30 พฤศจิกายน 2563 10:27:30684
4 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมคณะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ผอ.ศรชล.ภาค 3) ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช24 มิถุนายน 2563 14:06:251,089
5 ด่านศุลกากรภูเก็ต ส่งมอบของกลางประเภทยาเส้นและบุหรี่ต่างประเทศ ซึ่ง คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 8 แฟ้มคดี24 มิถุนายน 2563 14:06:11688
6 ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)11 มิถุนายน 2563 16:45:12968
7 ประกาศกรมศุลกากรที่ 79/2563 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.253011 มิถุนายน 2563 16:39:23944
8 ประกาศกรมศุลกากรที่ 76/2563หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรบการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201911 มิถุนายน 2563 16:30:04501
9 ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก.122 หรือ กศก.123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร11 มิถุนายน 2563 16:20:55676
10 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00น. นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด ณ บริเวณลานกิจกรรมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต10 มิถุนายน 2563 16:15:121,035
11 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา10.00 น. นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตได้ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำ จำนสน 500 ชิ้น ให้กับหน่วยงานต่างๆ4 มิถุนายน 2563 10:31:321,211
12 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา10.00 น. นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3 และ ศรชล.ภาค 3 ณ ห้องเนกประสงค์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต4 มิถุนายน 2563 10:29:27667
13 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรม เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจ4 มิถุนายน 2563 10:29:50832
14 วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต ณ ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นประโยชน1 มิถุนายน 2563 17:12:02880
15 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจสอบตัดปี พร้อมคณะตรวจสอบตัดปี ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต4 มิถุนายน 2563 10:58:301,203
16 ด่านศุลกากรภูเก็ตได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง กรมศุลกากร ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร และได้จัดให้มีได้จัดให้มีการคัดแยกขยะ โดยจัดให้มีถังขยะที่แยกแต่ละประเภท1 มิถุนายน 2563 17:13:49697
ผลลัพท์ทั้งหมด 16 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์โทร : 0-7621-1105
อีเมล์ : 75160000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรภูเก็ต - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรภูเก็ต สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ