ด่านศุลกากรภูเก็ต
Phuket Customs House
 


นายวสันต์ เวทยะวานิช
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 12 เข้าชมวันนี้
  • 676 เข้าชมเดือนนี้
  • 35,398 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
e-Mail : 75160000@customs.go.th
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์

แฟ้มภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข่าวด่านศุลกากรภูเก็ต

7 พฤษภาคม 2564
Notification of the Customs Department No. 29/2564 Re : Rules, Procedures and Conditions Related to Pleasure Craft and Sport Vessel under Heading No. 3(c) of Part IV
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศกรมศุลกากรที่ 29/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสำราญและกีฬา ตามประเภท 3 (ค) ภาค 4
30 พฤศจิกายน 2563
คู่มือประชาชน : การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./inland Container Depot:ICD) (N)
24 มิถุนายน 2563
ด่านศุลกากรภูเก็ต ส่งมอบของกลางประเภทยาเส้นและบุหรี่ต่างประเทศ ซึ่ง คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 8 แฟ้มคดี
19 มิถุนายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมคณะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ผอ.ศรชล.ภาค 3) ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช
11 มิถุนายน 2563
ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

8 พฤษภาคม 2567 15:36:34
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567
8 พฤษภาคม 2567 15:14:54
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
1 พฤษภาคม 2567 14:47:23
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤษภาคม 2567 10:41:23
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต รายละเอียดผลการพิจารณาชี้แจงและตอบข้อวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานจะซื้อหรือจ้าง (Terms of Reference : TOR)
24 เมษายน 2567 11:14:45
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
26 กรกฎาคม 2566 10:28:14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาอคารและสถานที่ด่านตรวจศุลกากรพังงา

ลิงค์หน่วยงาน

 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรภูเก็ต - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรภูเก็ต สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ